Home / Factura elèctrica

Factura elèctrica

Servei destinat a optimitzar el cost de la factura elèctrica amb el fi d'estalviar. Apte tant a nivell domèstic com a nivell professional o industrial.

Aquest servei es presenta en dos modalitats:


Actuacions que NO comporten una inversió econòmica per part del client.

En aquesta modalitat el client no desemborsarà capital per a dur a terme les actuacions necessàries per obtenir un estalvi en la factura elèctrica.

Les actuacions es centraran en l'evaluació i l'estudi detallat de la situació actual de la contractació elèctrica i dels requeriments elèctrics de la instal·lació, de manera que optimitzant la contractació, s'obtindran estalvis significactius en la factura elèctrica.

 • Evaluació i estudi de la potència contractada.
 • Evaluació i estudi del factor de càrrega.
 • Evaluació i estudi de la tarifa elèctrica contractada.

  Es realitzarà el seguiment de les factures elèctriques emesses per la comercialitzadora, per tal de:

 • Validar les actuacions i corroborar que s'estan obtenint els resultats desitjats.
 • Prendre les decisions de les actuacions oportunes a temps, degut als canvis en la regulació del mercat i seguir optant a estalviar en la factura elèctrica.
 • Verificar-les a mode de detecció de possibles errors, que siguin susceptibles de reclamació.

Es preveurà el cost de la factura elèctrica en els 5 primers dies de cada mes, de manera que es pugui tindre una previsió real de tresoreria.

Actuacions que comporten una inversió econòmica per part del client.

En aquesta modalitat el client realitza una inversiò en actuacions que el resultat principal de les mateixes serà l'estalvi en la factura elèctrica. A més aquestes actuacions també donaran lloc a més beneficis que els propis estalvis en la factura elèctrica.

S'inclouen totes les actuacions de la modalitat SENSE inversió inicial.

Les actuacions es centraran en la implementació de sistemes que millorin l'eficiència de la instal·lació elèctrica i de sistemes basats en les energies renovables. El cost global de l'energia elèctrica sera inferior l'actual (Amortització de la inversió inferior al cost de comprar l'energia consumida i adquirida a la comercialitzadora). Això donarà lloc a la disminució de la quantitat d'energia a adquirir a la comercialitzadora i el conseqüent estalvi en la factura elèctrica.

 • Instal·lació d'energies renovables, autoconsum fotovoltaic, biomassa, etc.
 • Correcció del factor de potència, bateries de condensadors.
 • Millora de l'eficiència de les instal·lacions, motors, enllumenat, climatització, etc.

A l'igual que en la modalitat SENSE inversió es realitzarà, tant el seguiment com la predicció de la factura elèctrica.

Així mateix, s'evaluarà l'evolució de la inversió, per tal de validar el compliment de l'objetiu energètic i econòmic de les actuacions o inversions realitzades.

Adeinnova consultores, S.L. / energia@adeinnova.com