Home / Autoconsum fotovoltaic

Autoconsum fotovoltaic

L'autoconsum fotovoltaic ja és una realitat a dia d'avui, gràcies a la maduresa del sector i a l'abaratiment dels béns d'equip d'una instal·lació fotovoltaica. Això ha donat lloc a la paritat de xarxa (cost de generació fotovoltaic igual al cost de compra de l'energia).

El Reial Decret 1699/2011 aprovat al desembre de 2011 facilita la posada en servei de les instal·lacions d'autoconsum fins a 100kW.


L'Autoconsum, és la capacitat de produir part de l'energia que es consumeix en un edifici o instal·lació.
Consumir l'energia produida per un mateix.

L'Actoconsum fotovoltaic, és la manera de consumir l'energia elctrica produida per una instal·lació solar fotovoltaica pròpia, que es troba en el mateix edifici o instal·lació on existeix el consum elèctric.

L'Autoconsum fotovoltaic, a dia d'avui tan sols és possible en la modalitat d'autoconsum instantani. En la modalitat d'autoconsum en balanç net, està pendent de regulació per part de l'administració.

Autoconsum fotovoltaic - instantani:
L'edifici o la instal·lació consumeix prioritariament, l'electricitat procedent de la propia instal·lació solar fotovoltaica en el mateix instant que es genera, reduint així la quantitat d'energia que s'ha de comprar a la companyia elèctrica.

Consum instantani de l'energia produida per un mateix.

L'Autoconsum fotovoltaic - balanç net:
És el mateix concepte que l'instantani, però amb el balanç net. L'energia produida i no consumida en el mateix instant (excedents) pot ser evacuada a la xarxa de distribució elèctrica generant uns drets d'energia, per ser més tard compensats en moments de no generació. Aquesta opció permetrà la possibilitat de reduir a zero la quantitat d'energia que s'ha de comprar a la companyia elèctrica.

Consum instantani o en diferit de l'energia produida per un mateix.

Intercanvi d'energia amb la companyia elèctrica, a igualtat de condicions, a priori.

Una instal·lació d'autoconsum fotovoltaic, és una instal·lació connectada a la xarxa elèctrica interior i treballant en paral·lel amb la xarxa de distribució elèctrica.
És sencilla, no necessita de bateries, no genera sorolls ni emissions a l'atmosfera y a més, té un mantenimient mínim. Els fabricants dels panells solars garanteixen el rendiment i fiabilitat dels mateixos a 25 anys.

L'energia elèctrica generada per la instal·lació d'autoconsum es consumeix directament en el propi edifici o instal·lació, si existeix demanda de consum propi. Si no hi ha consum propi aquesta energia és injectada a la xarxa de distribució elèctrica, per la que es té dret a una retribució econòmica a preu de matèria primera.

El preu d'una instal·lació claus en mà inclou:

  • Estructura de suport.
  • Panells fotovoltaics.
  • Inversors de corrent.
  • Equip de monitorització i comunicacions.
  • Instal·lació i muntatge.
  • Posada en servei.
  • Legalització i documentació tècnica necessària.
Adeinnova consultores, S.L. / energia@adeinnova.com